El mòdul de Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE) té 4 Resultats d'Aprenentatge (RA).

RA 1 : Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

RA 2: Defineix l'oportunitat de creació d'una petita empresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i incorporant valors ètics.
RA 3 : Realitza les activitats per a la constitució i posada en marxa d'una empresa, seleccionant la forma jurídica i identificant les obligacions legals associades.
RA 4 : Realitza activitats de gestió administrativa i financera bàsica d'una empresa, identificant les principals obligacions comptables i fiscals i coneixent la documentació.

EIE